Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Smart Chemistry t-Shirts

Hellooo, my dear viewer!!!

Here is a chance for you to support Smart Chemistry Channel and help us create more video of cool chemistry reactions!

We ask for your support for 2 reasons:

1. The chemicals we use in the experiments cost a lot of money.

2. Creating videos costs a lot of time.

So, if you are inetersted in showing us your support and get a nice chemistry t-shirt, choose one of the t-shirt designs below and send me an email by clicking HERE.Alternatively, you may help us keep going by donating any amount of money you like by clicking the PayPal button below:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μηνυματάκι σας! ;)